Qigong

Qigong härstammar från taoismen och Kina och är en metod för att bygga upp och balansera energi genom rörelse och andning. Träningen ansågs skapa en frisk och stark fysisk kropp. Andningen är central i qigong och rörelserna är långsamma. Meditation och närvaro ses som en naturlig grund till träningen och precis som i all annan träning så börjar man med en uppvärmning och avslutar med avslappning.

Qigong fördes in i väst kring 1960 men det fanns enklare varianter av träning redan innan dess. De första kurserna startades på 80-talet och idag är qigong en etablerad och välkänd träningsform. Det finns över 2000 olika tekniker inom qigong. Det delas upp i en mer dynamisk form, som den jag använder, och en stilla qigong där man sitter i meditation.

Qi betyder energi, livskraft. Gong betyder disciplin, lära. Alltså läran om livskraft.

De 8 silkebrokaderna – Ba duan jin

Den här formen är en serie om åtta rörelser där akupunkturpunkterna stimuleras och meridianerna sträcks ut.

Serien berör de inre organens meridianer och stärker qin i meridianerna för att balansera kroppen på ett naturligt sätt. Detta sker både i förebyggande syfte och som en ren rehabilitering. Det ultimata resultaten uppnås bäst genom konsekvent träning, gärna dagligen.

Qigong – Läran om livskraft